EUROBESITY

Eurobesity Academy

Voorbehouden voor professionals

Het hoofdprincipe van Eurobesity bestaat erin een obese patiënt zo goed mogelijk in te lichten en te helpen in zijn keuze en zijn therapeutisch traject.
In dat opzicht is duidelijke en precieze informatie over de verschillende aspecten van de behandeling tegen obesitas onontbeerlijk.
Daarom heeft Eurobesity het initiatief genomen om cycli van vormings- en vervolmakingscursussen te organiseren over de behandeling van obesitas. Hierin komen de meest uiteenlopende thema’s aan bod.

  • Hoe in de dagelijkse huisartsenpraktijk een obese patiënt bewust maken van het risico dat hij loopt?
  • Welke chirurgische opties kan ik voorstellen?
  • Hoe een gedragsprobleem opsporen?
  • Wat zijn de nieuwigheden in de follow-up van de voeding?

Dit zijn enkele van de vele onderwerpen die door sprekers met een specialisatie ter zake worden uiteengezet.

Inchrijven voor de Eurobesity Academy en de Newsletter ontvangen (klik hier)
Formulaire d’inscription
Nom
Prénom
N° ordre INAMI
Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone
Adresse email
Spécialité

 

News
Geen nieuws