EUROBESITY

De rol van de huisarts.

Eurobesity is een waaier van zorgverstrekkers die zich hebben verzameld om u beter te helpen en te begeleiden bij de behandeling van uw overgewicht.
Samen met dit hele team moet u deze vijand kunnen overmeesteren die u in het verleden waarschijnlijk al verscheidene malen heeft proberen te overwinnen ...
De verschillende “actoren” op het terrein passeren één voor één de revue; aan u om te kiezen met wie u het traject wil afleggen.

De rol van de huisarts kan in enkele sleutelwoorden worden samengevat:

 1. opsporing en bewustwording
 2. motivatie van de patiënt
 3. begeleiding
 4. opvolging van nabij en op lange termijn

Uw huisarts kan u inderdaad helpen het probleem van overgewicht niet alleen als een schoonheidsprobleem maar vooral als een echt gezondheidsrisico te zien.
Als huisarts spannen wij ons dagelijks in op het vlak van preventie en vroegtijdige opsporing van kanker. Dat is uiteraard erg belangrijk en nuttig voor de openbare gezondheid.

Weet echter dat de allergrootste bedreiging voor onze gezondheid in onze westerse wereld vooral op het vlak van hart- en vaatziekten ligt (hoge bloeddruk, tromboses, embolieën, infarcten enz.), veel meer dan kanker!!!

Het opsporen en aanpakken van risicofactoren voor hart- en vaatziekten is dus van het allergrootste belang om het aantal infarcten, tromboses, enz. aanzienlijk te doen dalen.

Aan sommige van die risicofactoren kunnen we niet veel veranderen, maar de meeste kunnen worden gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd.

Deze factoren zijn:

 • geslacht (mannen lopen meer risico dan vrouwen, vooral voor de menopauze)
 • familiale voorgeschiedenis (andere familieleden met infarcten, embolieën, ...)
 • eigen voorgeschiedenis (reeds hart- en vaatziekten gehad in het verleden?)
 • rokers
 • verhoogde bloedspiegel in de jeugd (“jeugddiabetes”)
 • zittend leven en gebrek aan regelmatig sporten
 • hoge cholesterol (totale cholesterol EN HDL-cholesterol ( = “goede” cholesterol) )
 • bloeddruk (maximum 135/85)
 • voedingsgewoonten (vetten, suikers, fruit, groenten, ...)
 • de BMI (Body Mass Index) en de buikomtrek

De eerste drie factoren kunnen we niet beïnvloeden. De zeven andere liggen perfect in uw handbereik.

Kent u uw risicofactoren? Wat is uw cardio-vasculair profiel?
U kunt in gevaar zijn!

Uw huisarts kan u helpen deze balans samen met u op te maken.

In geval van overgewicht zijn er - naast het schoonheidsprobleem - vaak verschillende soorten risico’s aanwezig. De gezondheid is dus veel meer bedreigd.

Uit recent onderzoek weten we nu dat er van de opgenoemde risico’s, drie zijn die primordiaal zijn:

 1. het HDL-cholesterol gehalte (oftewel de “goede” cholesterol)
 2. de BMI (body mass index)
 3. de buikomtrek

Punt 1 kan sterk variëren in geval van overgewicht; 2 en 3 spelen daarentegen altijd mee bij het gewichtsprobleem. Uw huisarts kan deze elementen helpen berekenen en u verder begeleiden bij de zoektocht naar oplossingen voor uw probleem.

Maar voor alles moet u zelf overtuigd zijn van uw probleem en de gezondheidsrisico’s die u loopt. Dat is primordiaal om u te motiveren om actie te ondernemen en het nodige te doen om het probleem op te lossen. U heeft waarschijnlijk al een tiental diëten en andere methodes gebruikt om te vermageren. Vaak met evenveel mislukkingen als pogingen helaas ... En dat leidt onvermijdelijk tot demotivatie, een verlies aan moed en zin om zelf nog pogingen ten ondernemen.

Uw huisarts kan u helpen, u begeleiden en volgen doorheen alle moeilijke momenten die de aanpak van overgewicht met zich meebrengt.
Wonderen bestaan niet! Maar wij beloven u motivatie, opvolging en morele begeleiding.

Dankzij een voedingslijn die speciaal is aangepast aan uw gewichtssituatie, zorgen we ervoor dat u weer van “diëten” houdt! Zo kunnen we soms kleine wonderen verrichten en vaak onverhoopte resultaten boeken!!

Het probleem is complex en omvat heel wat factoren; hetzelfde geldt voor de aanpak. Daarom hebben we besloten de handen in elkaar te slaan met een team specialisten in een multidisciplinaire benadering om u beter te adviseren en samen met u het beste scenario op te stellen voor uw eigen, specifieke geval.

Samen kunnen we slagen daar waar andere inspanningen in het verleden hebben gefaald. Welkom in uw nieuwe leven!

Dr. Hugo De Smet
Verantwoordelijke “Huisartsennetwerk”

02/726.57.77

News
Geen nieuws