EUROBESITY

1. Inleiding

Obesitaschirurgie heeft zich sinds een vijftiental jaren sterk ontwikkeld. Ondanks de enorme mediatisering kennen de meeste patiënten de verschillende chirurgische ingrepen nog altijd niet en zijn zij soms geneigd om de mogelijke gevolgen en complicaties van een techniek te verwarren met die van een andere techniek.

Met deze website willen we toekomstige patiënten objectief informeren over wat er op dit ogenblik toegepast wordt en ze zo goed mogelijk raad geven bij hun keuze. Wij geven een overzicht van de verschillende chirurgische technieken, hun indicaties en hun voor- en nadelen. Elke ingreep krijgt vervolgens een heel persoonlijke “Eurobesity beoordeling” om de patiënt te informeren over onze persoonlijke filosofie voor de aanpak van obesitas.

De eindbeslissing wordt altijd door de patiënt genomen. Maar als gezondheidsadviseurs is het onze taak om zijn beslissingen zo goed mogelijk duidelijk te maken en de therapeutische voorstellen te argumenteren in begrijpelijke taal.

 

2.Waarom chirurgie?

Chirurgie behandelt obesitas niet! Het is belangrijk om u eraan te herinneren dat obesitas geen ziekte of abdominale stoornis is en dat het niet volstaat om hier iets weg te nemen en daar iets kort te sluiten om de zaken te normaliseren.
Chirurgie moet een hulp zijn om een dieet beter te kunnen volgen.
Om te vermageren, moet u uw calorievoorraad verbranden. Geen enkele chirurgische ingreep laat calorieën verbranden. Chirurgische ingrepen proberen een gevoel van vroegtijdige verzadiging op te wekken of de darminhoud te verkleinen om de opgenomen calorieën te absorberen. Een chirurgische behandeling die geïsoleerd wordt voorgesteld, is in de meeste gevallen gedoemd te mislukken. Een operatie moet als een permanente hulp gezien worden om uw dieet beter te kunnen volgen.

Het permanente oncontroleerbare en zelfs ondraaglijke gevoel van honger laat de meeste diëten mislukken. We kunnen inderdaad onze toevlucht zoeken tot psychologische, metabolische of genetische verklaringen. Sommige patiënten worden voortdurend getart door dit hongergevoel dat hen drijft tot overmatig eten. Zij kunnen zich niet eeuwig verzetten tegen deze drang. Anderen hebben aanhoudend een zoet of zoet tussendoortje nodig. Deze drang is sterk en terugkerend en moet inderdaad gekanaliseerd worden, maar als we die drang te veel onderdrukken, kan dat leiden tot een ernstig verstoord psychologisch evenwicht.

Chirurgie zou idealiter deze onaangepaste eetdrang onder controle moeten proberen te houden. Zo kan de patiënt gemakkelijker afvallen en zijn dieet beter volgen. Dat is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. Tal van externe factoren hebben hierop invloed, zoals professionele zorgen, de echtelijke en gezinssituatie, erfelijkheid, stress, …

We kunnen nooit genoeg benadrukken dat chirurgie slechts een onderdeel van de totale behandeling is. Chirurgie verhoogt het inkomen van de patiënt niet, verandert de relaties binnen een koppel niet en kan de familiale voorgeschiedenis van obesitas niet ongedaan maken. Een potentiële patiënt die al zijn hoop vestigt op “een chirurgische oplossing” moet hierop gewezen worden.

3. Voor wie chirurgie ?

De volgende waarden worden gewoonlijk gebruikt om te bepalen of chirurgie kan :

de BMI (Body Mass Index) :

                    BMI = Gewicht (kg) ÷ door de Lengte (vierkante meter)
BMI = kg / m 2

Classificatie

Categorie van de BMI (kg/m 2)

Risico op gezondheidsproblemen

Chirurgische indicatie

Ondergewicht

< 18,5

Verhoogd

-

Normaal gewicht

18,5 tot 24,9

Normaal

-

Overgewicht of pre-obesitas

25,0 tot 29,9

Matig

-

Obesitas
Graad I (matig)
Graad II (ernstig)

Graad III (morbide)


30,0 tot 34,9
35,0 tot 39,9

40 en meer


Hoog
Zeer hoog

Extreem hoog

-
In geval van comorbiditeiten (diabetes, hypertensie, astma, …)
Duidelijke indicatie

 

Tailleomtrek :

De tailleomtrek wordt gemeten op het smalste deel van het bovenlichaam, halverwege tussen het ondergedeelte van de ribben en de crista iliaca, bij een staande persoon aan het einde van een normale uitademing.

Drempel van de tailleomtrek

Gezondheidsrisico

Chirurgische indicatie

Mannen: >= 102 cm 

Verhoogd risico

duidelijk

Vrouwen: >= 88cm 

duidelijk

 De combinatie van de BMI en tailleomtrek :

 

Body Mass Index

 

Normaal

 

Overgewicht

 

Obesitas graad 1

 

 Tailleomtrek
 

< 102 cm (mannen)
< 88 cm (vrouwen)

Lager risico

Verhoogd risico

Hoog risico

>=102 cm (mannen)
>= 88cm (vrouwen)

Verhoogd risico

Hoog risico

Heel hoog risico

 

Deze verschillende classificatiesystemen houden bepaalde beperkingen in. Deze meetcriteria houden namelijk geen rekening met wat de patiënt voelt. De overtollige kilo’s worden niet door iedereen op dezelfde manier ervaren. Sommige mensen, vooral mannen, passen zich gemakkelijk aan een BMI van 40 kg/m2 aan door hun zwaar beendergestel en spierstelsel, terwijl vrouwen veel te lijden hebben van een BMI van 30kg/m2 met rugpijn, kniepijn en ademnood bij inspanningen.
Wij zijn van mening dat elk geval anders is en besproken moet worden.
Naast de klassieke morfologische maten integreert Eurobesity in haar chirurgische indicaties andere criteria, zoals:

 • De evolutie van het gewicht in de loop der tijd
 • De impact van het overgewicht op de levenskwaliteit en het beroep van de patiënt
 • De vraag en wens van de patiënt
 • Erfelijkheid
 • Het verlangen om later zwanger te worden

De beslissing om een beroep te doen op de chirurgie zal dus altijd het resultaat zijn van een gesprek met de patiënt en zijn naaste familieleden nadat wij precieze, eerlijke en begrijpelijke informatie gegeven hebben.

De patiënt moet in een protocol geïntegreerd worden voor de follow-up van de voeding. Dit protocol is aangepast aan zijn morfotype, metabolisme en vooral aan zijn privé- en beroepsleven. Het heeft geen zin om de patiënt te bruuskeren door zijn dagelijkse leven drastisch te veranderen. Een subtiele aanpassing van bepaalde afwijkingen en de toegang tot een beter aangepast productassortiment garanderen resultaat op lange termijn.

 

4. Welk type van chirurgie ?

Obesitaschirurgie biedt 2 verschillende aanpakken die respectievelijk gebaseerd zijn op:

Malabsorptie: dit heeft tot doel de vermengingstijd te verminderen van de voeding met de gal en pancreassappen om de resorptie van de voeding door het lichaam te verminderen.
Deze operaties impliceren een resectie van maagsegmenten en het creëren van een intestinale kortsluiting.

Restrictie: dit heeft tot doel een klein maagzakje te creëren. De uitzetting van dit maagzakje door de toevoer van kleine hoeveelheden voedsel zorgt voor een vroegtijdig verzadigingsgevoel.

Combinatie van restrictie en malabsorptie: dit heeft tot doel een maagverkleining te combineren met een intestinale kortsluiting.

“Gastroplastie met nietjes” (andere namen: “Vertical banded gastroplasty” of “Mason-operatie” of “SRVG” (silicone ring vertical gastroplasty)

Bij verticale gastroplastie wordt er een klein maagzakje gecreëerd waarvan de uitgang beperkt wordt door een vast bandje dat niet aangepast kan worden. De voeding moet dus via deze onelastische vernauwing gaan. De uitzetting van het maagzakje veroorzaakt zo een vroegtijdig verzadigingsgevoel. Deze ingreep kan laparoscopisch gebeuren en vereist een hospitalisatie van 3 tot 5 dagen.

Voordelen:

 • Eenvoudige techniek
 • De oudste techniek in de bariatrische chirurgie
 • Geen voedingstekorten
 • Lage morbiditeit
 • Lage kosten

Deze gastroplastietechnieken met nietjes hebben onze steun niet gekregen om verschillende redenen: 

  • Gastroplastie met nietjes is onomkeerbaar: het aanbrengen van 4 rijen nietjes creëert een aanzienlijke adhesie naar achteren met de pancreas en naar voren met de lever. Elke latere chirurgische ingreep aan de maag of pancreas zal des te moeilijker zijn. Gastroplastie met nietjes kan, als dat ooit nodig blijkt te zijn, het gebruik van de maag als buismaag bij slokdarmkanker in gevaar brengen. Wij vinden dat een chirurgische ingreep ter bestrijding van obesitas de patiënt niet alleen moet helpen in het heden, maar ook in de toekomst en dat is niet het geval wanneer de behandelingsmogelijkheden beperkt worden. Als dit het geval is, moet de patiënt impliciet op de hoogte gebracht worden van deze definitieve en onomkeerbare handicap.
  • Gastroplastie met nietjes kan niet aangepast worden: De groottebepaling van het zakje door de nietjes is identiek en definitief ongeacht de omvang of het type van obesitas. In de eerste weken na de ingreep zal er oedeem ontstaan door de nietjes waardoor de uitgang van het maagzakje samengedrukt wordt en er soms ernstig braken veroorzaakt wordt. Dit braken is welbekend bij de meeste mensen en wordt helaas soms veralgemeend voor elke chirurgische ingreep ter bestrijding van obesitas. Hierdoor worden technieken die veel respectvoller zijn voor de patiënt in diskrediet gebracht. Het gewichtsverlies is moeilijk onder controle te houden. Er kunnen geen aanpassingen gebeuren.
  • Gastroplastie met nietjes kan lekken veroorzaken: De nietjes kunnen loskomen en lekken en buikvliesinfecties veroorzaken. Anderzijds hebben langetermijnstudies duidelijk aangetoond dat bij ongeveer 30 % van de patiënten de nietjes lossen na 3 jaar. Zo gaat het voedsel langs een brede opening in de maag onder het zakje met een gewichtstoename als onvermijdelijk gevolg.
  • Gastroplastie via endoscopische weg: nog in experimentele fase. Deze techniek is slechts een onvolledige vorm van een klassieke gastroplastie met nietjes. Via endoscopische weg worden de nietjes alleen aangebracht in het slijmvlies en niet in de maagwand. Er is geen enkele ringvoorziening onder de nietjes.
  • Lage kosten: Inderdaad, een groot voordeel van deze techniek zijn de lage kosten. Er dient rekening gehouden te worden met dit argument, maar het mag de bekende bijwerkingen van gastroplastie met nietjes en maagresectie niet verbergen. De patiënt moet met kennis van zaken zijn ingreep kiezen. De arts heeft tot taak hem te informeren over alle beschikbare therapeutische mogelijkheden en hem raad te geven door middel van deskundig en objectief advies.

 

“Gastroplastie met plaatsing van een aanpasbare siliconen ring door middel van laparoscopie”

De techniek bestaat erin een aanpasbare siliconen ring te plaatsen door middel van laparoscopie rond het bovenste deel van de maag. Door deze techniek wordt er een klein proximaal zakje (10 à 15 cc) gecreëerd. De uitzetting van dit zakje door de inname van kleine hoeveelheden voedsel wordt door onze hersenen beschouwd als een totale uitzetting van de maag en veroorzaakt een vroegtijdig verzadigingsgevoel. De ring wordt met een klein reservoir aangebracht. Hiermee kan de grootte van de ring aangepast worden.

Deze techniek wordt toegepast door de chirurgen van Eurobesity.

La technique consiste en la mise en place par laparoscopie d’un anneau en silicone ajustable autour de la partie supérieure de l’estomac. Cette technique permet ainsi la création d’une petite poche proximale (10 à 15 cc). La dilatation de celle-ci par de petites prises alimentaires est perçue par notre cerveau comme une dilation globale de l’estomac et engendre une sensation de satiété précoce. Le dispositif est mis d’un petit réservoir qui permet de réaliser des ajustements du calibre de l’anneau.
Cette technique a été adoptée par le staff chirurgical d’Eurobesity.

Dit zijn de voordelen van deze techniek:

 • Laparoscopisch aangebracht: Deze techniek wordt uitgevoerd door een ervaren chirurg en vereist slechts 30 tot 40 minuten volledige verdoving. Er zijn vijf kleine troicartopeningen nodig voor de uitvoering. Drainage, een maag- of blaassonde zijn niet nodig bij deze ingreep. De patiënt begint te drinken tijdens de uren na de ingreep en mag op z’n laatst de volgende dag naar huis gaan. De pariëtale pijn is minimaal. Pijnstillers zijn voldoende gedurende de postoperatieve dagen.

Laparoscopie bij een obese patiënt voorkomt grote incisies en neemt het risico op eventratie volledig weg. Aangezien de patiënt tijdens de postoperatieve uren beweegt, worden longcomplicaties zoals atelectase en flebitis met risico op embolie voorkomen.

 • Aanpasbaar systeem: Het systeem dat in het begin geïmplanteerd wordt en dus geen inhoud bevat, veroorzaakt zo goed als geen vernauwing van de doorgang van voedsel. Het is echter verstandig en veilig om gemalen voeding te gebruiken vanaf de dag na de operatie gedurende een periode van 10 dagen. Deze termijn is ruim voldoende voor de natuurlijke resorptie van eventueel postoperatief oedeem.

Later worden er aanpassingen uitgevoerd met welbepaalde tussenpozen door een eenvoudige punctie van het poortje en injectie van een fysiologische zoutoplossing. Deze aanpassingen hebben het voordeel dat het gewichtsverlies van de patiënt onder controle gehouden kan worden, maar ook dat de vernauwing naar wens gestopt kan worden. Een vaak voorkomend voorbeeld is een zwangerschap. Wij zijn er diep van overtuigd dat een zwangerschap een schitterende periode is, maar het leven van een patiënte is ook heilig. Een volledige opening van het systeem maakt een natuurlijke ontwikkeling van het kind mogelijk zonder barrières of hindernissen. Dat geldt niet voor andere malabsorptieve ingrepen die verantwoordelijk zijn voor ondervoeding van moeder en kind en voor gastroplastie met nietjes, die het braken verergert. Een chirurgische ingreep moet een patiënt helpen, maar mag nooit het leven van de patiënte en haar kind in gevaar brengen.

 • 100% omkeerbaar systeem: Wij menen dat één van de belangrijkste grondslagen van obesitaschirurgie volledige omkeerbaarheid moet zijn. De patiënt moet op elk ogenblik van zijn leven zijn lot kunnen kiezen, met andere woorden zijn behandeling voortzetten of er volledig mee stoppen. De patiënt mag niet in de val lopen en het slachtoffer worden van een ingreep die definitief is voor de rest van zijn dagen. Het is vaak moeilijk om te beslissen zich te laten opereren om te vermageren. Deze beslissing mag niet beschouwd worden als een enkele reis, die soms recht naar de hel leidt. Inderdaad, elke ingreep heeft tot doel een patiënt te begeleiden gedurende zijn leven. Maar het leven bestaat soms uit onverwachte gebeurtenissen. De klok moet kunnen worden teruggedraaid zonder pijnlijke gevolgen. Een aanpasbare maagring is omkeerbaar op 2 niveaus. Het leegmaken van de inhoud door punctie zorgt voor een onmiddellijk herstel van de vrije doorgang van het voedsel via de ring. De ring kan zo nodig laparoscopisch verwijderd worden zonder pijnlijke gevolgen. Een latere functionele ingreep of ingreep ter bestrijding van kanker is altijd mogelijk met een maagring. De maagring heeft geen enkele invloed op de chirurgische toekomst van de patiënt, in de hoop natuurlijk dat de patiënt geen beroep zal moeten doen op chirurgie!
 • Complicatiepercentage: De ongeschonden toestand van de buik- en maagwand voorkomt elk risico op eventratie, fistels of lekken. In ervaren handen moet het sterftecijfer voor dit soort van operaties 0% bereiken. Het is voor ons ondenkbaar dat wij aan een jonge patiënte en moeder een functionele ingreep voorstellen met een onaanvaardbare morbiditeit en sterftecijfer.

We kunnen echter niet genoeg benadrukken dat een maagring geen wonderen verricht. Een maagring verbrandt geen calorieën. Een maagring werkt niet in op de psyche, lost geen gezinsproblemen op en verbetert de socio-economische situatie niet. Het lijkt misschien belachelijk, maar te veel patiënten denken dat deze vaak als ongevaarlijk bestempelde ingreep alles weer in orde zal brengen. De ring is een hulp om beter een dieet te kunnen volgen. Een maagring verplicht de patiënt om trager te eten en wekt een vroegtijdig verzadigingsgevoel op bij de inname van kleine hoeveelheden voedsel. Als de patiënt de adviezen nauwgezet volgt, zal hij regelmatig, gecontroleerd en duurzaam afvallen.
 Als hij echter besluit af te wijken van het rechte pad door bijvoorbeeld:

 • Calorierijke drank te drinken, alleen maar zoetigheid of chips te eten, zal de mislukking een bittere pil voor hem zijn.
 • Te snel of te veel te eten ondanks het verzadigingsgevoel, zal hij onvermoeibaar braken en kan hij zelfs het maagzakje verwijden. Dit zijn de belangrijkste complicaties. Deze leiden tot de herpositionering of het wegnemen van de ring.
De ring verplicht de patiënt dus een gedragslijn te volgen die gebaseerd is op heel evenwichtige voeding in combinatie met een zorgvuldig kauwproces. Het is bijgevolg noodzakelijk dat wij de patiënt nauwgezet volgen om te vermijden dat hij opnieuw vervalt in zijn oude slechte eetgewoonten en dat wij hem helpen bij het onder controle houden van tussendoortjes en eetbuien door het aanbod van een speciaal bestudeerd assortiment voedingsmiddelen.

 

“Sleeve gastrectomy”:

Deze techniek bestaat erin een groot deel van de maag definitief weg te nemen en slechts een dun kanaal te laten met het doel een vroegtijdig verzadigingsgevoel op te wekken. Deze techniek kan laparoscopisch uitgevoerd worden.

Voordelen:

 • Gemakkelijk uit te voeren
 • Kan laparoscopisch uitgevoerd worden
 • Lage kosten

Het gaat om een definitieve en onomkeerbare resectie van een groot deel van de maag. Aanpassingen of herstel in de oude staat is niet mogelijk.

 

De biliopancreatische derivatie” (ook Scopinaro genoemd)

Deze techniek bestaat erin een zakje te maken door een groot deel van de maag weg te nemen en het te verbinden met het laatste deel van de dunne darm, zodat het grootste gedeelte van de darm buiten gebruik gesteld wordt. Het geconsumeerde voedsel wordt dus heel lichtjes verteerd.

Voordelen:

 • Lagere kosten
 • Heel veel gewichtsverlies (maar oncontroleerbaar!)

 

 

 

Cette technique consiste à réaliser une poche en enlevant une grande partie de l’estomac et en la raccordant à la dernière partie de l’intestin grêle, mettant ainsi la majeure partie  de l’intestin hors circuit. Les aliments consommés ne sont donc que très faiblement digérés.

Avantages :

 • Coût moindre
 • Perte de poids extrêmement importante (mais incontrôlable !)

Eurobesity voert deze ingreep niet uit wegens de volgende nadelen:

 • Zware, verminkende en onomkeerbare ingreep
 • Moeilijk uit te voeren met laparoscopie
 • Geen enkele aanpassing mogelijk
 • Aanzienlijk risico op operatieve complicaties: lekken, stenose, inwendige breuken, fistels, …
 • Sterfterisico bij loslaten van de hechtingen.
 • Veroorzaakt tekorten aan ijzer, calcium, vitamine A, B, E B12 en eiwitten door de kortsluiting.
 • “Dumping syndroom” met onpasselijkheid, misselijkheid, braken en diarree zodra er veel voedsel in de darm komt.
 • Leverinsufficiëntie

 

De “Gastric bypass”

Deze techniek bestaat erin de maag verticaal in te snijden om een klein proximaal zakje te maken (restrictie). Dit zakje wordt rechtstreeks verbonden met het jejunum. Hierdoor wordt er een kortsluiting gecreëerd van een groot deel van de maag, maar ook van de twaalfvingerige darm en het proximale jejunum. Zo wordt het functionele gedeelte van de darm teruggebracht tot 40 – 50 cm. Dit brengt een gewichtsverlies door malabsorptie met zich mee.

Voordelen:

 • Lagere kosten
 • Sneller gewichtsverlies bij het begin van de behandeling (maar nog altijd oncontroleerbaar!)

Volgens Eurobesity zijn de nadelen van de maagbypass te groot om de ingreep voor te stellen aan een patiënt:

 • Onomkeerbare operatie en moeilijk uit te voeren met laparoscopie
 • Nieten en insnijden van de maag met verschillende hechtingen van de darm: risico op lekken, stenose en inwendige breuken
 • Hoger percentage operatieve complicaties
 • Sterfterisico bij het loslaten van de hechtingen
 • Tekort aan ionen, eiwitten en vitaminen door de kortsluiting
 • Controle van de stofwisseling moeilijk bij zwangerschap
 • “Dumping syndroom” (onpasselijkheid, misselijkheid, braken, diarree, …)
 • Definitief onmogelijk om de maag te onderzoeken onder de nietjes voor de opsporing van kanker, maagzweren.
 • Definitief onmogelijk om de lever en galwegen te onderzoeken met endoscopie in geval van steenvorming, kanker, …

 

5. “Eurobesity alarm” 

Obesitaschirurgie is een modefenomeen geworden. Daarom is het onze plicht om de patiënt te waarschuwen voor de onmiddellijke gevaren, maar ook voor de gevaren op lange termijn van een “gastric bypass” en biliopancreatische derivatie.
Duizenden jaren evolutie hebben de mens voorzien van ongeveer 6 meter dunne darm en 3 meter dikke darm om het voedsel te verteren en te ontgiften. Onze darm heeft tot taak ons voedsel te verdelen in heel kleine resorbeerbare deeltjes door een fijne mengeling van enzymen en darmkiemen. De resten aan het einde van deze lange reis komen in de dikke darm om er verdroogd en vervolgens uitgescheiden te worden. De natuur veranderen, zelfs die van de spijsvertering, behoort volgens ons tot het domein van een tovenaarsleerling. De kortsluitingen van deze ingrepen verwijderen niet alleen de calorieën. De eiwitten, vitaminen en ionen ondergaan hetzelfde trieste lot. Hierdoor ontstaan soms aanzienlijke tekorten in onze stofwisseling.
Bovendien wordt de resorptiekwaliteit van bepaalde geneesmiddelen hierdoor aangetast. Bij een zwangerschap kan dit soort van chirurgie leiden tot tekorten die schadelijk zijn voor moeder en kind.

Het contact van onverteerd voedsel met de dikke darm, die niet gebouwd is om het op te vangen, veroorzaakt veelvuldige en enorm stinkende diarree. Zal herhaaldelijk contact met onverteerd en niet ontgift voedsel op het dikke darmslijmvlies, dat broos en onstabiel is, geen onaanvaardbare toename van het risico op dikke darmkanker met zich meebrengen? Niemand kan op dit ogenblik deze vraag beantwoorden.

Wij willen onze patiënten in geen geval blootstellen aan dergelijke risico’s.
Het merendeel van onze patiënten zijn behalve hun overgewicht gezonde jongeren en heel vaak vrouwen die nog geen kinderen hebben. Dit zijn de andere redenen waarom wij dit soort van ingrepen niet uitvoeren:

  • De ingreep is heel zwaar: deze ingrepen kunnen soms heel moeilijk met laparoscopie uitgevoerd worden. Soms moeten er brede buikopeningen gemaakt worden. Dergelijke incisies brengen bij een obese patiënt automatisch een verhoogd risico op eventratie met zich mee. De langdurige immobilisatie door de pijn gaat gepaard met een veel hoger risico op diepe flebitis en longembolie. Maag- en darmresecties vereisen hechtingen die een verhoogd risico op complicaties met zich meebrengen, zoals lekken, fistels of het volledig loslaten van de hechtingen. Deze complicaties hebben meestal een heringreep tot gevolg en kunnen in bepaalde gevallen helaas dodelijk zijn.
  • De onomkeerbaarheid van de ingreep: wanneer men beslist een patiënt te onderwerpen aan een resectie van de maag of de dunne darm, organen die overigens perfect gezond zijn, moet de patiënt hierover zeer goed geïnformeerd worden. Te veel patiënten negeren dit element en zijn vervolgens levenslang gekluisterd aan hun chirurgische verleden. De chirurgen van Eurobesity weigeren gezonde organen van een patiënt definitief en onherstelbaar te verminken en hem te onderwerpen aan aanzienlijke operatieve risico’s voor een overgewichtsprobleem.
  • Het verzwakken van de patiënt: een patiënt die teleurgesteld is door de ondoeltreffende diëten op lange termijn kan een gastric bypass beschouwen als een wonderbehandeling. Hij beeldt zich immers vaak in dat hij zijn slechte eetgewoonten kan voortzetten en tegelijkertijd kan vermageren. De patiënt beschouwt de ingreep bijgevolg als een “reparatie” van zijn metabolisme en in zijn euforie zou hij de gevolgen wel eens kunnen vergeten. Het tweede element is medisch. Een patiënt met een gastric bypass kan op voedingsgebied verzwakt zijn. Stofwisselingsziekten door vitaminetekort, extreem en moeilijk controleerbaar gewichtsverlies leiden tot regelmatig bloedonderzoek en soms hospitalisatie voor hydro-elektrolytisch evenwichtsherstel.
  • Het grote aantal chirurgische varianten: De medische literatuur beschrijft steeds vaker varianten van dit soort van malabsorptieve chirurgie en soms de combinatie van verschillende technieken. Zo kunnen we de reële doeltreffendheid van een techniek in vergelijking met een andere moeilijk bepalen.

Eurobesity moet de mensen duidelijk informeren over deze afleiding.

Eurobesity wil eerlijk zijn en weigert dromen te verkopen. Succesvol afvallen, moet gebaseerd zijn op een complete en blijvende begeleiding van de voeding met of zonder behulp van geneesmiddelen of een chirurgische ingreep.

Op basis hiervan meent Eurobesity blijk te kunnen geven van gezond verstand, ethiek en rede door elke vorm van malabsorptieve en verminkende chirurgie te bannen (gastric bypass, sleeve gastrectomy en biliopancreatische derivatie) om absolute voorrang te geven aan een totaalaanpak met respect voor de patiënt, zijn leefomgeving en voedingsgewoonten.

Een beroep doen op chirurgische hulp kan slechts gebeuren door de laparoscopische plaatsing van een aanpasbare en volledig omkeerbare maagring.

Dr. Vertruyen Marc
Coordinateur général Eurobesity
Responsable volet « chirurgie »
0475/87.11.60

News
Geen nieuws