EUROBESITY

Wettelijke vermeldingen

Gebruik van de site

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd als algemene informatie en voor educatieve doeleinden. Deze website kan algemene informatie bevatten die verwijst naar medische problemen en hun behandeling. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie gegeven en pretendeert geenszins doktersadvies of advies van om het even welke andere bevoegde gezondheidszorgprofessional te vervangen. U moet steeds een arts of andere gezondheidszorgprofessional raadplegen in geval van problemen met uw gezondheid of conditie. De auteurs hebben redelijke inspanningen gedaan om op deze website nauwkeurige en actuele informatie op te nemen. Wij bieden echter geen enkele garantie of verbintenis wat betreft de nauwkeurigheid, geldigheid, relevantie of volledigheid van de geleverde informatie. U aanvaardt dat u de website en de inhoud ervan op uw eigen verantwoordelijkheid gebruikt.

Privésfeer

De auteurs respecteren de privacy van al wie de website bezoekt. Persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mail, enz.) worden uitsluitend verzameld als u ze vrijwillig meedeelt. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privésfeer met betrekking tot de behandeling van gegevens van persoonlijke aard, heeft u recht op toegang en wijziging van de gegevens die u aanbelangen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Privésfeer.

Links

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze sites worden beheerd door derden waarop de auteurs geen enkele controle hebben. Deze links worden uitsluitend aangeboden als service. Zo kan de website http://www.eurobesity.be ook toegankelijk zijn via externe links van derden waarop de auteurs geen enkele controle uitoefenen. Wij geven geen enkele garantie wat betreft de nauwkeurigheid, geldigheid, relevantie of volledigheid van alle informatie die op deze websites kunt vinden.

Auteursrechten

De hele inhoud van de website is beschermd door de wetgeving op de auteursrechten. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, tenzij voor individuele, niet-commerciële raadpleging en met behoud van alle copyright- of eigendomsvermeldingen.

Voor vragen of suggesties over de inhoud van deze site kunt u terecht bij de Webmaster.

 

News
Geen nieuws