EUROBESITY

Colloquium voor huisartsen :
Kennismaking met « Eurobesity »

Zaterdag 12 mei 2007
Auditorium Roche
Dante straat 75
1070 Brussel

Eurobesity
Een nieuwe en multidisciplinaire aanpak voor het probleem van overgewicht

PROGRAMMA
9.00 Ontvangst der deelnemers
9.30 Eurobesity : concept, team, strategie en innovaties
(Dr. Vertruyen Marc)
9.45 Nutritionele aspecten
(Dr. Moens Danielle)
10.00 Gedragsgebonden en psychologische aspecten
(Mw. Jacques Alexia)
10.15 Medische behandeling
(Dr. Paul Guy)
10.30 Pauze – koffie
11.00 Heelkundige behandeling
(Dr. Vertruyen Marc)
11.15 Het « dossier » Eurobesity
( Dr. Desmet Hugo )
11.30 Multidisciplinaire samenwerking, opleidingsmodules
(Dr.Moens Danielle – Dr. Desmet Hugo )
11.45 Besluit

SprekerSprekers
Dr. Vertruyen Marc
Dr. Moens Danielle
Dr. Desmet Hugo
Dr. Paul Guy
Mw. Jacques Alexia
Informatie & inschrijving
info@eurobesity.be« Echt samenwerken is meer dan alleen maar een
kwestie van verscheidene specialiteiten rond de
tafel brengen »

« Soms wordt overgewicht herleid tot een eenvoudig
op te lossen probleem met een heelkundige of
een andere technische ingreep »

« De misverstanden en frustraties van patiënten en
hulpverleners positief ombuigen kan een uitdaging
zijn voor de volksgezondheid »

Door een echte samenwerking moet het mogelijk zijn om taboes en misverstanden te doorbreken, eerlijke en objectieve informatie aan patiënten te verstrekken en hun een efficiënte, aangepaste en duurzame oplossing aan te reiken

Dr. Vertruyen Marc
Dr. Moens Danielle
Dr. Desmet Hugo
Eurobesity coördinerende staff

News
Geen nieuws